DOĞALGAZ, ISITMA, SOĞUTMA, ENERJİ & ENERJİ VERİMLİLİĞİ
EKB Uzm. Eğitimlere ilişkin Tebliğ Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Yönetmeliği Enerji Kullanımında verimliliğin arttırılması yön.  Enerji Performans Yönetmeliği
Isı Yalıtım Yönetmeliği Enerji Verimliliği Kanunu Kat Mülkiyeti Kanunu, değişiklik-1, değişiklik-2 EPDK Akaryakıt Pompa Fiyatları
Pratik Hesaplamalar Kontaktor secim tablosu Nyy Kabloların Standart Taşıma kapasiteleri Boru çaplarına göre basınçlı hava kapasitesi
Isı Yalıtım Hesap ve örnek Uc fazlı motorlarda  sigorta seçimi Kazan Dairesi Talimatlari ve önemli bilgiler Boru Çaplarına göre buhar kapasitesi
Klima hesap -1 Klima seçimi-2 ,Klima Hesap-3 ISı ve Sıcaklık Nedir, Isı kaybı hesabı nasıl yapılır? Enerji fiyat karşılaştırma
Klima Hesap Programı-2 Motor termik güçleri Floresan lambalarda akim ve güçler Elektrik ve Kompanzasyon
İzocam Tesisat Yalıtım Hesaplama Programı Sıhhı Tesisat El Kitabı Sigortalar ile ilgili bilgiler Aydinlatma hesabi
TS825 Hesaplama Programı Genel Isıtma Faydalı linkler Soğutma Rehberi Aydinlatma hesabi Forumu
Binalarda Isınmada Enerji Tasarrufu Radyotörlerdeki Su miktarları Isıtma ve Soğutma Tekniği işik tekniği ile ilgili bilgiler
Ulaştırmada Enerji Tasarrufu Doğalgaz nedir ?20 Soruda Doğalgaz Doğalgaz Önemli Bilgiler Doğalgaz İç Tesisat Şartnamesi
Enerji Tasarrufu Kışa Hazırlık, Kombi,Baca bakımı Tep Hesap Tablosu Buhar Kazanları,önemli bilgiler
Soğutma Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Sicak sulu Isıtma Güneş Enerjisiyle Hidrojen Üretimi nasıl yapılır ? Suyu Boşa Harcamayın !


Enerji Tasarruf Bilgileri için resimlerin üzerine tıklayın !

ENERJİ KİMLİK BELGESİ

1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yapılan binalarda zorunlu olarak alınanEnerji Kimlik Belgesinin mevcut binalar için de 2017 yılına kadar alınması gerekiyor.
Otomobil alırken değerlendirilen kriterlerden birisi de aracın yakıt tüketimi. Gün geçtikçe artan petrol fiyatları ile birlikte yakıt tüketiminin önemi arttı.Yakıt verimliliği yüksek olan araçlara talep arttıkça üreticilerde bu konudaki AR-GE faliyetlerini daha az yakıt tüketen ve alternatif yakıtlar tüketen araçlar üretmeye başladılar.


Aynı şekilde tüketicilerin enerji tüketimi az olan elektrikli ve elektronik eşyalara talebinin artması, beyaz eşyalardaki enerji sınıflarının anlamlarını öğrenmesi ve dikkate alması ile beyaz eşya üreticileri de bu konuda rekabet eder oldular.  Bizler aynı işi daha az enerji ile yapan ürünler talep ettikçe üreticilerde mecburen buna ayak uyduruyorlar.


Tüketiciler olarak otomobilde ve beyaz eşyada enerji verimliliğinin önemini farkına vardık. Fakat yılların birikimi ile aldığımız, kredi çekip borca girdiğimiz konutlarımızda henüz yeterli bilince ulaşamadık. Enerji ve Tabi Kaynaklar bakanlığının Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında yürürlüğe koyduğu bir kanun beyaz eşyalarda gördüğümüz enerji verimliliği sınıfına benzer bir sistemi binalar içinde zorunlu hale getiriyor. 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yeni binalar için yürürlüğe giren Enerji Kimlik Belgesi zorunluluğu 2017 yılına kadar mevcut binalar için de geçerli olacak.


Enerji Kimlik Belgesinin detayına geçmeden çok sık karşılaşılan bir yanlış anlaşılmayı da şimdiden önlemek istiyorum. Enerji denilince akla sadece elektrik gelmemelidir. Örneğin binalarda kullanılan enerjinin yaklaşık %85′i ısıtma ve soğutma için harcanırken elektrik enerjisi bunda çok küçük pay sahiptir.


 

Enerji Kimlik Belgesi nedir?


Enerji kimlik belgesibinaların enerji tüketimi ve sera gazı salınımını A ile G arasında sınıflandırmaktadır. Bir binanın enerji sınıfı mevcut bina için hesaplanan tüketim değerleri ile aynı binanın, aynı yerde yasalarda belirtilen asgari şartlarda imal edilmesi durumunda oluşacak tüketim değerlerinin birbirine oranlanmasıyla belirlenir.

Asgari şartları sağlayan bina enerji sınıfı endeksinde 100 puan alacakken daha verimli binalarda bu rakam düşer, daha verimsiz binalarda ise artar.


Enerji Kimlik Belgesi Zorunluluğu

Yeni binalar için 2 sene önce başlayan uygulama, 2017 yılında mevcut binalar için de yürürlüğe girdiğinde  Enerji Kimlik Belgesi olmayan bina ve dairelerin alım-satım ve kiralama işlemleri yapılamayacak. Süre dolup her bina için bu belge alındığında ise tıpkı otomobil ve beyaz eşyada olduğu gibi binaların enerji sınıfları da tüketici için bir değerlendirme kriteri haline gelecek.

Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır?

Enerji Kimlik Belgesi, mecut binalar için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, bünyesinde enerji kimlik belgesi uzmanı istihdam eden enerji verimliliği danışmanlık şirketleri tarafından düzenlenir. Enerji Kimlik Belgesi’nin binanın tamamı için hazırlanması şarttır. Ayrıca isteğe bağlı olarak kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir.


10 yıl geçerliliği olacak belgenin bir suretinin, her tür alım-satım ve kiralama işleminde karşı tarafa verilmesi gerekiyor.

Mevcut binaların enerji sınıfı nasıl iyileştirilir?


Enerji Kimlik Belgenizi hazırlayan şirket belgenin ekinde enerji sınıfını iyileştirmek için önerilerini de paylaşacaktır, fakat bu iyileştirmeleri yaptırdıktan sonra binanın tekrar değerlendirilmesi gerekir. Bu aşamaya gelmeden neler yapabilirsiniz?

  • Eski ahşap doğramalarınızı Low-e veya solar low-e kaplamalı yalıtım camı ürünleri ile değiştirerek
  • Eski ve verimsiz ısıtma/soğutma sistemlerinizi verimli yeni cihazlarla değiştirerek
  • Aydınlatma armatürlerinizi enerji verimli ampüllerle değiştirerek
  • Tesisat ve vanalarınızı yalıtarak
  • Rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanarak
  • Isı pompası, kojenerasyon ve mikrokojenerasyon sistemleri kullanarak

Yeni daire alırken dikkat


Kullanım anlamında düşündüğümüzde tıpkı beyaz eşyalarda olduğu gibi enerji verimli bir binanın ilk yatırım maliyeti biraz daha yüksek olsa da işletme maliyetleri kısa sürede kendisini amorti edecektir. Mevcut binalara yapılacak iyileştirmeler de 3-5 yıl içinde harcanan parayı çıkaracaktır.Yatırım anlamında düşünürsek ise binanın enerji sınıfı ederine de etki edecektir. D enerji sınıfında bir binadaki daireniz, yanı başında yer alan B enerji sınıfındaki kadar para etmeyecektir. Bu nedenle yeni daire alırken enerji sınıfına dikkat etmeli, mevcut binamızın değeri düşsün istemiyorsan gereken iyileştirmeleri yapmalıyız.

TEP HESAPLAMA

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 2 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır.Enerji yöneticileri; Endüstriyel işletmelerde görev alacakların mühendis olmaları, ticari binalarda görev alacakların makine, elektrik veya elektrik-elektronik mühendisi olmaları gerekmektedir.

 

  Enerji Tüketimi  TEP değeri Kapalı İnşaat Alanı Zorunluluklar
Endüstriyel İşletmeler > 1000 - Sanayi enerji yöneticisi görevlendirme.
Ticari Binalar > 500 veya >20000 m2 Bina enerji yöneticisi görevlendirme veya yetkili firmadan hizmet alma.
Kamu Binaları > 250 veya >10000 m2 Bina enerji yöneticisi görevlendirme veya yetkili firmadan hizmet alma.

Ton Eşdeğer Petrol dür. Her enerji biriminin TEP cinsinde karşılığı vardır. Örneğin; 1000 kWh elektrik = 0,086 TEP dir. 

TEP Hesaplama için tıklayın !

Enerji yöneticisinin görevleri nelerdir?

Enerji verimliliği faaliyetleri kapsamında tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesine ve ısrafın önlenmesine yönelik önlemleri ve prosedürleri belirlemek, tanıtımını yapmak ve gerektiğinde eğitim programları düzenlemek,

Enerji tüketen sistemler, süreçler veya ekipmanlar üzerinde yapılabilecek tadilâtları belirlemek ve uygulanmasını koordine etmek,

Enerji etüdlerinin ve VAP’ların hazırlanması ve uygulanması ile ilgili pazar araştırmaları yapmak, anlaşmaları hazırlamak ve uygulamayı kontrol etmek,

Enerji tüketen ekipmanların verimliliklerini izlemek, bakım ve kalibrasyonlarının zamanında yapılmasını koordine etmek,

Enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların plânlarını, bütçe ihtiyaçlarını, fayda ve maliyet analizlerini hazırlamak ve üst yönetime sunmak,

Enerji tüketimini ve maliyetleri izlemek, değerlendirmek ve periyodik raporlar üretmek,

Enerji tüketimlerini izlemek için ihtiyaç duyulan sayaç ve ölçüm cihazlarının temin edilmesini ve montajını sağlamak üzere girişimlerde bulunmak,

Endüstriyel işletmelerde özgül enerji tüketimini, mal üretimi ile enerji tüketimi ilişkisini, enerji maliyetlerini, işletmenin enerji yoğunluğunu izlemek ve enerji tasarrufu önerileri hazırlamak,

Enerji kompozisyonunun değiştirilmesi ve alternatif yakıt kullanımı ile ilgili imkânları araştırmak, çevrenin korunmasına, emisyonların azaltılmasına ve sınır değerlerin aşılmamasına yönelik önlemleri hazırlayarak bunların uygulamasını koordine etmek,

Enerji ikmal kesintisi durumunda uygulanmak üzere ve Genel Müdürlük tarafından istenmesi halinde petrol ve doğal gaz kullanımını azaltmak amacıyla alternatif planlar hazırlamak,

Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında her yıl Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe verilmesi gerekli bilgileri hazırlamak ve Genel Müdürlüğe gönderilmek üzere yönetime sunmak.

Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında endüstriyel işletmelerde enerji yöneticisi bulundurma zorunluğu vardır?

Enerji tüketimi 1000 TEP ve üzeri endüstriyel işletmelerde sanayi enerji yöneticisi sertifikası almış enerji yöneticisi bulundurmak zorunludur.